Cellos >> £1,000 to £5,000

Yang Ming

Montagnana model cello by Yang Ming 2008